Matica crnogorska
 
"Razgovor sa Cetinjankom" održan je na Cetinju 20. jula 2012. godine.

Razgovor sa Olgicom Milošević, operskom pjevačicom, je vodio Simo Komadina.

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me