Matica crnogorska
Aktivnosti > Saopštenja
 

03.02.2010. - Reagovanje Matice crnogorske na svetosavsko svojatanje Crne Gore >>>

02.07.2010. - Saopštenje za javnost >>>

04.03.2011. - Ponovni pohod srpskog hegemonizma na Crnu Goru >>>

17.06.2011. - Saopštenje u pogledu budućeg potpisivanja konkordata Crne Gore i Svete Stolice >>>

22.07.2011. - Matica crnogorska čestita Princu Nikoli Petroviću zvanični povratak u otadžbinu >>>

22.08.2011. - Matica crnogorska povodom aktuelnih rasprava o jeziku >>>

09.09.2011. - Politička nagodba umjesto lingvističke norme! >>>

 

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me