Matica crnogorska

 

Ogranci > Informacije o ograncima

 

 

Matica crnogorska

Ogranak Cetinje, osnovan 22. maja 1994. god.

Predśednik Luka Lagator
Potpredśednik Dragan Marković

 

Ogranak Herceg Novi, osnovan 4. novembra 1994. god.

Predśednik Zlatko Stojović

 

Ogranak Kotor, osnovan 10. februara 1995. god.

 

 

Ogranak Nikšić, osnovan 22. juna 1995. god.

Predśednik Jasmina Nikčević

 

Ogranak Bar, osnovan 14. avgusta 1995. god.

Predśednik Ivan Jovović

Ogranak Ulcinj, osnovan 21. novembra 1996. god.

Predsjednik Vaso Radović
Sekretar Jovan Nikolaidis

Ogranak Bijelo Polje, osnovan 19. januara 2001. god

Predśednik Radomir Ilić
Sekretar Nina Hajduković

 

Ogranak Berane, osnovan 8. decembra 2001. god.

Predśednik Vukota Babović
Sekretar Jovan Mališić

 

Ogranak Danilovgrad, osnovan 19. maja 2009. god

Predśednik Žarko Mališić

 

Ogranak Tivat, osnovan 22. oktobra 2009. god

Predśednik Lazar Božović

 

Ogranak Budva, osnovan 11. novembra 2009. god

Predśednik Dragan Radulović

 

Ogranak Mojkovac, osnovan 23. oktobra 2010. god.

Predśednik Borislav Jovanović

 

Ogranak Rožaje, osnovan 24. marta 2011. god.

Predśednik Avdo Nurković

 

 

  

na početak

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me