Matica crnogorska
 
"Sjećanje na Ratka Đurovića" održano je u Danilovgradu 22. novembra 2012. godine.

Govorili su: Milorad Stojović, Miodrag Đurović, Gojko Kastratović, Goran Đurović i Branislav Kadić.

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me