Matica crnogorska
 

Promocija knjige: Božidar Pejović "Crnogorske književne teme" održana je na Cetinju 28. juna 2012. godine.

Na skupu su govorili: Luka Lagator, Čedomir Drašković i Aleksandar Radoman

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me