Matica crnogorska
 
Promocija izdanja "ANTOLOGIJA MODERNE CRNOGORSKE POEZIJE" održana je na Cetinju 21. juna 2012. godine.

Na skupu su govorili: Novica Samardžić, Vlatko Simunović i Branko Banjević. Stihove je čitala Branka Stanić.

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me