Matica crnogorska
Activities > Promotion
 
<Promotion
Crnogorska moderna - antologija crnogorske međuratne poezije
Na skupu su govorili: Novica Samardžić (govor u pdf), Nela Savković Vukčević (govor u pdf) i Marko Špadijer (govor u pdf).

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me