Matica crnogorska
O matici > Uprava
 
< Uprava

UPRAVA MATICE CRNOGORSKE

Dragan Radulović, predśednik
Novica Samardžić, generalni sekretar

i 4 člana Upravnog odbora

 1. Vesna Kilibarda
 2. Ilija Despotović
 3. Ivan Jovović
 4. Gordan Stojović

Sud časti

 1. Boro Jovanović
 2. Žarko Mališić
 3. Dubravka Mitrović
 4. Boško Odalović
 5. Olivera Žižić
Nadzorni odbor
 1. Milovan Đuričković
 2. Ivan Ivanović
 3. Veselin Popović
 4. Sreten Radonjić
 5. Mihailo Miko Vujović

Savjet Matice

 1. Branko Banjević
 2. Marko Špadijer
 
 
 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me