Matica crnogorska
O matici > Uprava
 
< Uprava

UPRAVA MATICE CRNOGORSKE

Dragan Radulović, predśednik
Ivan Ivanović, generalni sekretar i predśednik Upravnog odbora

i 4 člana Upravnog odbora

 1. Vesna Kilibarda
 2. Ilija Despotović
 3. Ivan Jovović
 4. Novica Samardžić

Sud časti

 1. Olivera Žižić predśednica Suda časti
 2. Žarko Mališić
 3. Dubravka Mitrović
 4. Mihailo Mujo Jovićević
 5. Boro Jovanović
Nadzorni odbor
 1. Veselin Popović predśednik Nadzornog odbora
 2. Milan Mrvaljević
 3. Milovan Đuričković
 4. Sreten Radonjić
 5. Mihailo Miko Vujović

Savjet Matice

 1. Branko Banjević
 2. Marko Špadijer
 
 
 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: [email protected]