Matica crnogorska
 
"Umjetničko veče" održano je na Cetinju 11, oktobra 2012.

Izložba slika sa prve likovne kolonije - Cetinje 2012. i koncert studenata Muzičke akademije sa Cetinja

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me