Matica crnogorska
Aktivnosti > Skupovi > Portreti - Božina Ivanović
 
Portreti - Božina Ivanović

Na skupu su govorili: Branko Banjević (govor u pdf), Anđelka Šćepanović (govor u pdf), Drago Marić (govor u pdf),

Vukić Pulević (govor u pdf), Veselin Vuksanović (govor u pdf), Radun Mićković (govor u pdf) i Marko Špadijer (govor u pdf).

   

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me