Matica crnogorska
Aktivnosti >Saopštenja> "Promocija knjige Nađmeđer"
 
Promocija knjige" Nađmeđer 1914 - 1918 logor i groblje Crnogorskih interniraca" održana je 8. novembra 2018.

Pozivnica

 

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: [email protected]