Matica crnogorska
Aktivnosti >Saopštenja> "Vanredna skupština"
 
Vanredna skupština Matice crnogorske održana je 23. juna 2018.

Saopštenje

 

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me