Matica crnogorska
Aktivnosti >Promocije> "Autorsko veče Františeka Šisteka"
 
Autorsko veče Františeka Šisteka održano je 23. novembra 2017.
Moderator je bio Boban Batrićević

Pozivnica

 

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me