Matica crnogorska
Aktivnosti >Skupovi> "Narativi o identitetu"
 
Promocija knjige Františeka Šisteka "Narativi o identitetu" Izabrane studije o Crnogorskoj istoriji, održana je 12. maja 2016.

Govorili su Živko M. Andrijašević, Aleksandar Radoman, Novica Samardžić i František Šistek

 

 

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me