Matica crnogorska
Aktivnosti > Skupovi >"Likovi iz Gorskog vijenca"
 

Izložba radova učenika Srednje likovne škole "Petar Lubarda" sa Cetinja na temu: "Likovi iz Gorskog vijenca"

Izložbu je otvorio Luka Lagator

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me