Matica crnogorska
Aktivnosti > Skupovi > "Omaž Valtazaru Bogišiću"
 

"Omaž Valtazaru Bogišiću" povodom 125 godina Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru održan je na Cetinju 19. septembra 2013. godine.

Uvodna riječ: Dragan Radulović

Govorio je: Prof.dr Zoran P. Rašović

U umjetničkom dijelu programa učestvovali su Kamerni orkestar Muzičke akademije sa Cetinja
pod rukovodstvom Radovana Papovića, i glumci: Aleksandar Radulović, Ivana Mrvaljević i Zoran Vujović.

Fotografije

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me