Matica crnogorska
Aktivnosti > Promocije > "GRČKE SLIKE CRNE GORE "
 

Promocija knjige;"GRČKE SLIKE CRNE GORE do Prvog svjetskog rata"

autora Angeliki Konstantakopulu, održana je u Podgorici 21. septembra 2012. godine.

Govorili su: Marko Špadijer, Đorđije Borozan, Aleksandra Vuković i Angeliki Konstantakopulu..

 

>

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me