Matica crnogorska
Aktivnosti > Promocije > "Vladimir Popović-Španac"
 
Promocija knjige "Vladimir Popović- Španac,
1914-1972. biografska priča i sjećanja savremenika" autora Marka Špadijera održana je u Zagrebu 19. aprila 2012. godine.

 

 

Video sa promocije u Baru 22. marta 2012.

Govorili su: Branko Banjević, Živko Andrijašević, Zarija Lekić, Marko Špadijer i Ivan Jovović.

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me