Matica crnogorska
Aktivnosti > Promocije > "Crnogorci u Vojvodini"
 
Promocija izdanja "Crnogorci u Vojvodini" autora Nenada Stevovića i Slobodana Medojevića
Promocija izdanja "Crnogorci u Vojvodini" održana je u Podgorici 31. marta 2011. godine. Na skupu su govorili: dr.Stevan Konstantinović, Nenad Stevović i Novica Samardžić.

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me