Matica crnogorska
 
< Promocije
Promocija knjige Svetozara Savića "Vino"

Promocija knjige Svetozara Savića "Vino" održana je u Podgorici 1. decembra 2010. godine. Na skupu su govorili:
Dragoljub Žunjić, Darko Lacmanović, Marko Špadijer i autor Svetozar Savić.

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me