Matica crnogorska
Aktivnosti > Promocije > "Srce u noći"
 
< Promocije
25.01.2010. - Promocija knjige "Srce u noći"
Povodom stogodišnjice rođenja Mihaila Vukovića, 25. januara u Danilovgradu je održana promocija knjge "Srce u noći". O knjizi su govorili: Žarko Mališić, Momčilo M. Šaletić (govor u pdf) i Žarko Đurović (govor u pdf).

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me