Matica crnogorska
Aktivnosti > Promocije > Promocija knjige o šahu
 
< Promocije
22.12.2009. - Promocija knjige o šahu
Na Cetinje je 22. decembra 2009. godine održana promocija knjige o šahu. Na promociji knjige govorio je dr Ljubo Živković (govor u pdf).

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me