Matica crnogorska
   
OGRANCI >Mojkovac
 
 
 
 
 
 
 
 

O djelu Svetog Petra Cetinjskog

Povodom Dana Državnosti

Predavač Marjan Mašo Miljić

Mojkovac, Sala Centra za kulturu, 12, jul 2012.

 

 

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me