Matica crnogorska
Aktivnosti >Skupovi> "Naseljeni crtež"
 
Promocija publikacije "Naseljeni crtež" knjiga eseja o likovnom radu Ranka Radovića, održana je 18. maja 2016.

Govorili su Princ Nikola Petrović Njegoš, Irena Lagator Pejović, Marko Špadijer i Mirjana Radović.

 

Pozivnica

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me