Matica crnogorska
Aktivnosti >Skupovi> "Tribina 13. Jul 1941"
 
Tribina: Svjetsko-istorijska obzorja crnogorskog 13. jula 1941. godine, održana je na Cetinju 16. jula 2015.

Govorio je Radovan Radonjić.

U muzičkom dijelu učestvovao je Petar Dobričanin (gitara).

Pozivnica

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me