Matica crnogorska
Aktivnosti > Izložbe > "Izložba fotografija Cetinje 1950 - 1980i"
 
Izložba fotografija Cetinje 1950 - 1980 iz albuma Krsta Đuričića, otvorena je u petak 13. februara 2015.

Izložbu je otvorio Luka Lagator

 

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me